Fővárosi Örmény Önkormányzat

Korniss Péter Kossuth-díjas és Pulitzer-emlékdíjas magyar fotográfus, fotóriporter

Március 10-én Korniss Péter Kossuth-díjas és Pulitzer-emlékdíjas magyar fotográfus, fotóriporter volt az Örmény Filmklub vendége.

Az anyai ágon örmény származású, Kolozsváron született művész életének arról az időszakáról vallott szóban és képekben, amikor Novák Ferenc koreográfus először vitte el egy erdélyi táncházba 1967-ben. Ekkor kezdett el a hagyományos paraszti kultúrával foglalkozni, munkája fő motívuma Erdély, Moldva és Magyarország eltűnő paraszti világa lett. Az innen hozott híradásaival lett ismert, többször tért vissza az általa meglátogatott falvakba. A közhiedelemmel ellentétben Korniss Péter nemcsak az eltűnő félben lévő honi és erdélyi paraszti életmód kitartó megörökítője. A mezőségi, székelyföldi vagy bukovinai csángó falusi hagyományok mellett érdeklődése kiterjedt a máramarosi románok, a felvidéki szlovákok és a délvidéki szerbek szorgos hétköznapjaira, ünnepeire is.

Korniss Péter fotói bemutatásakor úgy fogalmazott: Az emlékezés nagyon fontos része az életünknek, tulajdonképp összeköt minket. Fontos, hogy szeressük a múltat, az akkori önmagunkat, mindazt, ami történt. Ez persze nem jelent mindig helyeslést, de helyes értékelést, elfogadást, beépítést, magasabb szintre emelést. Ez a megküzdött identitás lesz, és elfér benne minden: megbocsátás, szeretet, elengedés, béke.