Fővárosi Örmény Önkormányzat

Évközi 13. vasárnap

Megérinteni az Életet!

A gyógyító Jézus áll előttünk a mai evangéliumban. Két szempont válik fontossá számomra. Az egyik az érintés. Ha csak ruhája szegélyét érintem is, meggyógyulok, vallja az asszony. Jézus megfogja a kislány kezét, és megszólítja. Hányszor tapasztaljuk, hogy egy feszült, ideges emberre rátesszük a kezünket, és megnyugszik. A szentségek között több is van, ahol a kézrátétel megjelenik. Szeretetünk egyik kifejezése a testi érintés.

Szeretném megérinteni Jézust! Mit jelent ez? Jelen lenni számára. Imádságomban, szentséglátogatásomban, szentmisémben. Nyitott lenni Felé. Keresni a csendet, hagyni, hogy megszólaljon. Mindebben benne van a személyesség. Jézus csodáit mindig személyes találkozásnál teszi, még ha nem is a beteg van jelen személyesen.

A másik szempont a hit. Mindkét gyógyulást remélő kifejezi hitét. Vallja, hogy Jézus képes megtenni, amit kér.

Mit jelent számomra a hit? Ismerjük a hitvallás szövegét. Ha közösen mondjuk, még papír sem biztos, hogy kell hozzá. Mégis, az ismeret önmagában kevés. Mert keresztény hitünk nem csupán tanok összessége. Nem önmagában a különféle képzések, tanfolyamok elvégzése tesz jó hívővé. Nem attól válok Krisztus követővé, hogy megértem a hallott szentírási szakaszt, hogy elfogadom a pápa, vagy a pap tanítását.

Hitünk elsősorban találkozás egy Személlyel, Jézus Krisztussal. Hinni azt jelenti, hogy rábízom magamat. Nyilván szükséges, hogy megismerjem, amit tanított, ami az Egyház hinni ad elém. Mégis, ha nem jön létre a találkozás, akkor hitem gyenge marad, nem fog gyümölcsöt teremni. Minden szentmise alkalmat kínál a Jézussal való személyes kapcsolatom megerősítésére.