Fővárosi Örmény Önkormányzat

Nagyböjt 4. vasárnapja

Gyűljetek össze mind, akiknek kedves az Úr ügye!  

Vasárnapról vasárnapra összegyűlünk hallgatni Isten szavát, találkozni Krisztussal az Oltáriszentségben. Hív bennünket Istenünk, hogy örömünk legyen. Mindez egybecseng hamvazószerda olvasmányával: „népemet gyűjtsétek egybe, szent közösséggé legyetek!”

Talán furcsa nagyböjt közepe táján az örömről beszélni. Igaz, azzal vágtunk bele a böjti készülődésbe, hogy ne mogorva képpel járjuk utunkat. Ezért örvendező vasárnapra hív bennünket egyházunk. Ennek alapját egyrészt a már megtett út adja, másrészt az ünnep közeledése.

Hol és hogyan találom meg az igazi örömet?

A fiatalabbik fiú, mert otthon nem volt meg az öröme, azt gondolta, függetlenül, kilépve a keretekből, saját útját járva boldogságra találhat. Ha nem a szolgálatból fakad örömünk, akkor csak ideig-óráig tart, addig, amíg meg tudom vásárolni.

Az idősebbik fiú, aki szintén elveszítette az atyai ház örömét, talán már csak vágyakozott rá, – egy gödölyét sem adtál sose – bár nem megy el, de elszakad az igazi boldogságtól.

Az Atya, aki az irgalmas Istent jelképezi, maga az öröm. Ha ezt megérezték volna, másképp alakul az életük.

Én hogyan vagyok jelen az atyai házban? Megsejtem-e a rám váró teljes örömet? Jó nekem itt lennem?

A teljes és végleges örömet a feltámadás hite adja meg. Ezt szeretnénk átélni majd a közelgő ünnepen.

Fülöp Ákos plébános

 

 

Istenünk, te szent Fiad által csodálatos módon magadhoz békítetted az emberiséget. Engedd, kérünk, hogy keresztény néped készséges önátadással és élő hittel készüljön a közelgő ünnepekre.