Hírek

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület közleménye

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület az örmény nemzetiségen belül kialakult áldatlan állapoton kíván felülemelkedni és megoldást javasol a tartós, békés egymás mellett élés érdekében. A modell lényege, hogy ősszel nem képviselőket választunk, akik azt csinálnak, amit akarnak, hanem meghatározó kérdésekben a választók KÖZÖS ÖRMÉNY CÉLOKAT fogalmaznak meg és annak megvalósításához választanak képviselőket. 

Az EÖGYKE által összeállított KÖZÖS ÖRMÉNY CÉLOK NYILATKOZATA bevezetője:
Magyarországon az örmény nemzetiség a történelmi és egyéb okok miatt többrétegű, többszínű és többnyelvű. Erre a többrétűségre úgy kell tekinteni, mint lehetőségre, hogy minél alaposabban megismerhessük és megismertethessük kultúránkat és történelmünket, s ne legyen többé alapja a kirekesztésnek, megkülönböztetésnek.
Szükségesnek tartjuk, hogy a hazai őshonos magyarörmények több évszázad alatt kivívott jó híre kerüljön visszaállításra, legyen tiszta és átlátható, választók által követhető pénzügyi gazdálkodás az önkormányzatiságon belül.

A NYILATKOZAT teljes szövege a www.magyarormeny.hu honlapon

Az EÖGYKE csak olyan képviselőjelölteket indít az őszi választásokon, akik elfogadják a NYILATKOZATban foglaltakat és nyilvánosan vállalják, hogy annak szellemében fognak szolgálni, akár a helyi,fővárosi, országos önkormányzatban  és vállalják, hogy a vegyes önkormányzatokban együttműködnek bármely jelölőszervezet azon képviselőivel, akik szintén vállalták a NYILATKOZATban megfogalmazott értékeket.