Fővárosi Örmény Önkormányzat

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést vehette át dr. Székely András Bertalan, önkormányzatunk elnökhelyettese

Novák Katalin köztársasági elnök megbízásából Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a nemzeti ünnep alkalmából állami kitüntetéseket adott át pénteken Budapesten a Károlyi–Csekonics-palotában.

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült dr. Székely András Bertalan művelődésszociológus, kisebbségkutató, nyugalmazott minisztériumi főtanácsadó a Kárpát-medence népeinek és nemzetiségeinek együttélését segítő kultúr- és kapcsolattörténeti kutatásai, illetve ismeretterjesztő és oktatói tevékenysége elismeréseként.

Dr. Székely András Bertalan 2019 óta a Fővárosi Örmény Önkormányzat elnökhelyettese. Önéletrajzában így vall: „Anyai ágról római katolikus, dél-magyarországi magyar és olasz felmenőkkel rendelkezem. A magyarörmény gyökerű báró dr. Urmánczy Nándor politikus, író családjához is tartozom. Apai ágról aranyosszéki unitárius és udvarhelyi református székely őseimre lehetek büszke. Közép-európai jártasságom, a határon túli magyar és valamennyi hazai nemzetiség ügyeiben való elkötelezettségem okán elég erőt érzek magamban ahhoz, hogy – amit kormánytisztviselőként nem tehettem meg – tevőlegesen bekapcsolódjam a nemzetiségi önkormányzati munkába. Családi kötődésem okán is egyértelmű, hogy a felhalmozott szakmai tapasztalataimat, szervezőkészségemet és kapcsolatrendszeremet az erdélyi örmény gyökerű csapat javára kell, hogy kamatoztassam.”

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje a magyar állam által adományozható legmagasabb kitüntetésnek, a Magyar Érdemrendnek az osztálya. A Magyar Érdemrend fehér zománcozású görög kereszt.