Fővárosi Örmény Önkormányzat

Székelyföldön táborozott a győztes fiatalok csapata

Eredményesen zárult a Nekünk üzen Czetz János honvédtábornok című pályázatunk. A Magyarországon, Romániában és Argentínában meghirdetett felhívás győztesei Násztor Péter Argentínában élő magyar fiatal, valamint Kréz Gellért és csapata a gödöllői Református Líceumból. Előbbi pályázó egy Buenos Aires – Budapest útvonalra szóló repülőjegyet nyert, utóbbi versenyző és csapata pedig részt vehetett a székelyföldi Czetz János Emléktáborban.

A győztesek gondolatai a pályamű kidolgozásáról és Czetz János honvédtábornokról

Az Argentínából érkezett nyertes pályamű Czetz argentin munkásságát öleli fel. A tanulmány és a rövidfilm hiánypótló. A tanulmány a legprecízebb bibliográfiára támaszkodik, nóvumokat is tartalmazva. A rövidfilmben olyan mozgó és álló archív képeket használt a pályázó, amelyeket itthon és Erdélyben sem ismertünk idáig.

Argentínában élő magyarként nagyon nagy hatással volt rám és leírhatatlan inspirációval töltött el Czetz János tábornok története – vallja Násztor Péter. A „Nekünk üzen Czetz János honvédtábornok” pályázat kiírása előtt nem volt tudomásom Czetz munkásságáról, de amint értesültem róla, rögtön felkeltette az érdeklődésemet. A számtalan személyes párhuzam és az elképesztő életmű csodálata mind arra sarkallt, hogy mindenképp kezdjek el kutatni ebben a témában. A feltáró munka nagyszerű élményt nyújtott: kulcsként szolgálva, sorra tárt ki érdekesebbnél érdekesebb kapukat, melyeken belépve addig ismeretlen világokat fedezhetett fel az ember magának. A tábornok személye olyan kulcsnak bizonyult, mely sok ember szívében is kinyitott egy zárat, hiszen mindenki a legnagyobb jóindulattal és segíteni akarással kísérte végig munkámat. Nem csupán jómagam, hanem egész családom, az argentin magyar közösség tagjai, tanítványaim, ismerőseim és mindenki, akinek volt alkalmam mesélni a tábornokról, különös érdeklődést tanúsítottak e fantasztikus ember élete és munkássága iránt – hívja fel a figyelmet Péter.

Kréz Gellért: „Czetz János gyökerei segítségével kibontotta szárnyait, amelyekkel maradandót tudott alkotni” – A Gellért által fémjelzett nyertes pályamű a honvédtábornokot, mint katona stratégát mutatta be, meglepő részletességgel.

Egyik történelemtanárom megosztotta velem azt az információt, hogy pályázatot hirdettek Czetz János tábornokról. Ez felkeltette érdeklődésemet, mivel már kiskorom óta érdekel a történelem és kiváltképp a hadászati része. Így vágtunk bele csapatommal a hosszú munkába – summázta Kréz Gellért, a csoportos pályázat nyerteseinek vezetője.

A kutatás végén ezt állapíthattam meg: Czetz olyan szakmai tudásra tett szert a Bécsújhelyi Katonai Akadémián, amely megalapozta, hogy később a vezérkarhoz kerüljön, és alighanem a császári és királyi hadsereg egyik legkiválóbb tisztjévé vált volna, ha nem jön a szabadságharc: ezért igaz magyarként hazája szolgálatába állt. Így jutott el addig, hogy vezérkari főnökként Erdélybe került. 26 évesen, őrnagyként, hálátlan feladatként, egy vert hadsereg élére kellett állnia, melyet rendezni tudott. Annak ellenére, hogy elméleti szakember volt, megmutatta, hogy a gyakorlatban is képes teljesíteni. Később a sokszor forrófejű Bem mellett Czetz mint alvezér mindvégig a megfontoltság és óvatosság mintaképe maradt, ennek ellenére bátorságból is példát mutatott, sokszor az első sorokban is jelen volt. A kor fiatal tisztjeivel ellentétben képes volt önállóan jó döntéseket hozni és a körülményekhez bármikor alkalmazkodni. Még be sem töltötte 27-dik életévét, amikor a szabadságharc legfiatalabb tábornoka lett. Emigrációba kényszerült. Egy évtizeden át kereste a módját, hogy segítsen elnyomott nemzetén. Mindent megtett, majd mikor rájött, hogy a magyar ügyet a nagyhatalmak céljaik érdekében kihasználják, Argentínába ment, ahol nemzeti hőssé vált, de örökös honvággyal küzdött. Magyarságáról soha és semmilyen körülmények között nem mondott le.  Czetz János olyan, méltatlanul elfeledett hősünk, akinek a legnagyobbak között volna a helye.

Czetz János olyan ember volt, akinek mélyre nyúló gyökerei voltak. Családszeretet, magyarság, illetve a keresztény hite területén. Ez a három pont tartotta fenn őt. Ha bármelyiket is elhagyta volna életében, nem tudott volna úgy kiteljesedni.  Mert egy szék se állhat meg két lábon, de hármon már igen. Gyökerei segítségével kibontotta szárnyait, amelyekkel maradandót tudott alkotni.

Üzenete örök, ezért a jövőben képességeimhez mérten próbálom majd elősegíteni azt, hogy a tábornok emléke ne süllyedhessen a feledés homályába – hangsúlyozta Kréz Gellért.

Gellért és csapata részt vett a székelyföldi Czetz János Emléktáborban, amely a BGA Zrt támogatásával valósult meg. A nyertes pályamunkák megtekinthetők itt: https://fovarosiormeny.hu/palyazo-videok/.

A Czetz János Emléktábor Székelyföldön

A tábor 2018. október 27. és november 2. között zajlott, két helyszínen: Csíkszépvízen és Gidófalván, a tábornok szülőhelyén. A résztvevők számára gazdag programot szerveztünk a Csíkkörzeti Magyar-Örmény Szentháromság Alapítvánnyal közösen, törekedve arra, hogy bevonjuk mindkét helyszínen a helyi fiatalokat is. Ezáltal még többen ismerték meg Czetz Jánost és munkásságát, valamint közösség épült a magyarországi és székelyföldi fiatalok között. Az események között rendhagyó történelemórák és kreatív önfejlesztő, hagyományőrző foglalkozások voltak, kirándulásokkal kiegészítve. Ennek köszönhetően a résztvevők megismerkedhettek Czetz János személyével, a szabadságharc menetével, hadászatával, illetve a nemzetközi és hazai társadalmi viszonyokkal, továbbá Czetz argentin munkásságával.

A leglátványosabb programelem Gidófalván zajlott, ahol 30 hagyományőrző lovashuszár és gyalogos játszotta le élőben az 1848. november 30-án zajlott és Czetz által vezetett hidvégi csatát. Így Gellérték ismereteket szereztek a többi között arról, hogy ebben az emblematikus ütközetben sikerrel vizsgáztak a hatfontos vaságyúk: ez a háromszékiek győzelmét hozta. A magyarországi csapat közelebbről megismerkedett a székely huszárezred történetével, ruházatával, fegyverzetével, harcmodorával és más erdélyi csaták fontosságával is.

A Fővárosi Örmény Önkormányzat és a Csíkkörzeti Magyar Örmény Szentháromság Alapítvány 2018-ban hirdette meg pályázatát az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170-ik évfordulója alkalmából. A kiírás célja a székely-örmény származású Czetz János honvédtábornok, továbbá a 48/49-es szabadságharc emlékének ápolása az ifjúsági közösségek támogatása által, valamint ezen személyek és közösségek Magyarországgal való kapcsolatának ápolása volt.