Fővárosi Örmény Önkormányzat

„Mi tudjuk kik vagyunk és honnan jöttünk” – Együtt bálozott a fővárosi örmény közösség

Második alkalommal adta át a Fővárosi Örmény Önkormányzat a legeredményesebb honvéd tisztjelöltnek járó Czetz-díjat, de az éves nemzetiségi bál a tartalmas programok sora mellett, alkalmat adott arra is, hogy adománygyűjtési lehetőséget biztosítson a Magyar Református Szeretetszolgálat számára, amely a szíriai Örmény Református Gyülekezetek Közösségének vasárnapi iskola programját támogatja. Az eseményen részt vett Kiss Bertalan, a Miniszterelnökség Üldözött Keresztények Megsegítéséért és a Hungary Helps Program Megvalósításáért Felelős Államtitkárságának főtanácsadója, Dr. Hermann Róbert, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának tudományos helyettese, Siposné prof. Dr. Kecskeméthy Klára ezredes, a magyar Hadtudományi Társaság alelnöke, valamint Dr. habil. Jobbágy Zoltán ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtiszt képző karának tudományos és nemzetközi dékánhelyettese. A bál háziasszonya Esztergály Zsófia, a Fővárosi Örmény Önkormányzat elnöke, fővédnöke Tarlós István, Budapest város főpolgármestere volt.

 Mi tudjuk, kik vagyunk és honnan jöttünk, ezért vagyunk képesek az összefogásra is

Örömteli, hogy ilyen sokan gyűltünk egybe, és még inkább az, hogy ennyien tartjátok fontosnak nemzetiségi hovatartozásotokat és a hagyományok ápolását – fogalmazott Esztergály Zsófia ünnepi beszédében. Az elnökasszony így folytatta: mai világunkban ez egyáltalán nem magától értetődő dolog, hiszen a feszültségektől nem mentes hátköznapok éppen ennek az ellenkezőjét sugallják az európai társadalmaknak. Mi tudjuk, kik vagyunk és honnan jöttünk. Azt is tudjuk, hogy a múlt tisztelete és ismerete teszi bölccsé és teljessé jelenünket, meghatározva ezzel a jövőt. Azokat a példákat, amelyeket a keresztyén örmény nép mutat hitének megtartásában, valamint az erdélyi örmény diaszpóracsoport képvisel, érdemes követni. Lázár Vilmos, Kiss János, Czetz és Görgei honvédtábornok életútja és bizonyságtétele információval lát el bennünket. Életük és küzdelmük nem volt hiábavaló. 

Czetz János emlékét őrizve

 Esztergály Zsófia, a Fővárosi Örmény Önkormányzat elnöke, valamint Dr. Hermann Róbert, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának tudományos helyettese ünnepélyes körülmények között adta át a Czetz János-díjat, melyet az önkormányzat Közgyűlése az örmény-székely származású Czetz János, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc legfiatalabb honvédtábornoka, az argentin hadsereg ezredese előtti tisztelgés, emlékének méltó megőrzése érdekében alapított. A kitüntetést az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán tanuló, legeredményesebb katonahallgatója veheti át, minden évben. A díjazott, egy bronzplakett mellett, egy Kövér György művész által gidófalvi fából faragott, székely és magyarörmény, valamint honvédségi motívumokkal díszített emléktárgyat kap. 

Idén, a szabadságharc lezárásának 170-ik évfordulóján, Molnár Bernadett honvéd tisztjelölt, a Katonai Repülő Intézet Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Üzemeltetés szakának hallgatója vehette át az elismerést. Mint a méltatásban elhangzott, Bernadett a Repülésirányító és Repülő-hajózó Tanszék demonstrátoraként munkájával folyamatosan segíti az oktató munka színvonalának emelését. A Katonai Repülő Intézetnél folyó tudományos kutatómunkában hallgatói kutató asszisztensként eredményesen tevékenykedik. Folyamatos, magas szintű munkája eredményeként Köztársasági Ösztöndíjban részesült. A Katonai Repülő Intézetnél tanuló honvéd tisztjelöltek közül kiemelkedik önként vállalt, a közösség érdekében végzett munkájával. Elöljárói és társai megbecsülését szerénységével és nagy munkabírásával vívta ki. dr. Hermann Róbert a díjátadás alkalmával, Czetz János életét ismertetve így fogalmazott: az örmény származású honvédtábornok a szabadságharc idején nagyon fiatal volt: ő volt az, aki a legalacsonyabb rangból kezdte pályafutását, de már ott megmutatkozott, hogy nemcsak szakmai diszciplináris dolgok érdeklik, de magyar hadtudományi irodalomnak egyik legfontosabb művelője is volt. Bem, érdemei elismeréseként előléptette őrnagyból alezredessé, később ezredessé, majd 1849-ben tábornokká. 1850-es emigrációja után, hosszabb szünet után került Dél-Amerikába, ahol, mint tudjuk, a katonai térképészeti intézet megalapítója lett, valamit Argentína első katonai felmérésének elkészítőjeként öregbítette a magyarörmények, a székelyek hírnevét. Czetz kitartó, mindennek megfelelő, kiváló életének emlékezete vezette a Fővárosi Örmény Önkormányzatot, amikor ezt a nagyon méltó díjat alapította, és remélhetőleg, azok, akik megkapják, méltók Czetz tábornok örökségére. 

 Örmény temperamentummal, vidáman űztük el a telet

A díjátadó után a farsangi programmal megkezdődött a mulatság is, a Magyarországon egyedülálló és népszerűségnek örvendő Group Duduk Együttes felejthetetlen kaukázusi örmény muzsikáját hallhatta a közönség, sok-sok dudukkal és zourna-val. Majd a nemzetiségi Artashat Színház Szenkovics Marci mókái című előadása következett. A produkció alapjául a Fővárosi Örmény Önkormányzat és a Romanika Kiadó gondozásában megjelent, Pálffy Gyula által írt mű szolgált. A színpadon korabeli nyelvezettel vidám szituációs történetek elevenedtek meg a magyarörmény főhős bohókás karakterén keresztül, bemutatva a korabeli Erdély településeinek hétköznapjait, azok magyar-székely társadalmát és bennük az örményeket, könnyed hangvételben jelezvén a beilleszkedési súrlódásokat. 

 Ezt követően hatalmas sikert aratott a különlegesnek számító és nemzetközi hírű Sedaa Együttes nagyszabású élő koncertje. A csapat külföldről érkezett, nevük perzsául “hangot” jelent. Egzotikus zenéjük összeköti a hagyományos sztyeppei zenét a keleti irányzattal, ami összességében rendkívüli és lenyűgöző hangzást nyújtott. 

 A jó hangulatú estén az önkormányzat a résztvevőket autentikus gasztronómiai élményként örmény magos piláffal vendégelte meg. Végül pedig fergeteges, közös tánc zárta az eseményt. 

 A bál támogatói a II., a IX., a XII., a XIV., valamint a XV. kerületi nemzetiségi önkormányzatok voltak.