Fővárosi Örmény Önkormányzat

Elkobzott életek című vándorkonferenciát szerveztünk itthon és Erdélyben

ELKOBZOTT ÉLETEK – VÁNDORKONFERENCIA A GULÁGRÓL

A Fővárosi Örmény Önkormányzat első alkalommal rendezi meg az Elkobzott életek című vándorkonferenciát, amely az 1944 őszétől a Szovjetunió által működtetett táborokba hurcolt magyarországi és erdélyi magyar civilek többéves rabságával, a fogolyélet mindennapjaival, a túlélők szabadulásának körülményeivel és az elhurcoltak pszichológiai, vallási vonatkozásaival foglalkozik. Az előadók rávilágítanak arra, hogy a szovjet rezsim hogyan vezette félre az „igazság” zászlaja alatt a társadalmakat és hogyan vette el ártatlan emberek százezreinek életét, tette kilátástalanná családjuk helyzetét. A konferencia két helyszínen, válogatott kutatók által valósul meg, október 11-én Budapesten, majd november 6-án, Szamosújváron, Romániában. Az eseménysorozat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő jóvoltából jöhet létre.

A vándorkonferencia a GULÁG, a GUPVI, illetve a szovjet rezsim által működtetett táborokat elszenvedett magyar és magyarörmény áldozatok előtt is tiszteleg. Indokolt ez Magyarországon és határon túl is, hiszen csak Erdély területén több mint 20 ezer embert hurcoltak el GUPVI táborokba, 8-10 ezer embert román táborokban tartottak fogva, GULÁG táborokba pedig csaknem 2 ezer embert deportáltak.

Az ő áldozatukra emlékezünk és a közöttük szenvedő magyarörmény honfitársainknak állítunk emléket.

Mindkét helyszínen vetítéssel egybekötött előadások várják az érdeklődőket, amelyek témái között szerepel a többi között a Szovjetunió teljes területét behálózó kényszermunkatáborok ismertetése, valamint az erdélyi magyarok – örmény vonatkozással is bővített – szovjet fogságával kapcsolatos kutatások jelenlegi helyzete. Az előadások kitérnek a fogolyszedés okaira és körülményeire, a foglyok társadalmi összetételére, a kiszállítás útvonalára, a fogság helyszíneire, a fogolyélet mindennapjainak bemutatására.

Egyes kutatási adatok szerint 700 ezer magyar állampolgárt hurcoltak el a szovjet kényszermunkatáborokba – 500 ezer katonát és 200 ezer civilt. Közülük több mint 200 ezren haltak meg.
A konferencia kiemelt témája a GULÁGRA hurcolt nők helyzete, hiszen ők sokszor az „általánosnál” megalázóbb szituációk elszenvedői voltak.
További hangsúlyos témák a politikai rendőrség, a katonapolitikai osztály, a szovjet állambiztonság, valamint a kollektív bűnösség csapdája, továbbá az internáltak túlélését garantáló vallási kapcsolódások.

„…Hideg, borús reggelre ébredtünk. Kint szállingózott a hó. A síndarabon már elkalapálták az ébresztőt, de a barakkok ajtaját, amelyek éjszakára vaspánttal voltak bezárva, nem nyitották ki. Nemsokára jött a hír: Joszif Visszarionovics Sztálin meghalt! Szinte hallani lehetett, hogy mindenkinek egyszerre dobban a szíve. Tudtuk, hogy minden brigádban vannak beépített besúgók, de azért mindenkinek az arcán ott ragyogott a reménység…” – részlet Dr. Zsebők Csaba történész, publicista: Komáromi Attila és Zsebők Dániel Gulág-rabok emléke című, személyes hangvételű előadásából.

A budapesti konferencia előadói és témái:

– Menczer Erzsébet elnök, Szovjetunióban volt magyar politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezete (SZORAKÉSZ), a konferencia védnöke.
– Dr. Bank Barbara történész, Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagja: hadifogolytáborok, internáltak és a kollektív bűnösök.
– vitéz Békei Koós Ottó nyugalmazott alezredes visszaemlékezése.
– Szentgyörgyi Dezső gyermekkori visszaemlékezése.
– Dr. Muradin János Kristóf Gulág-kutató, egyetemi oktató, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem: Erdélyi magyarok a GUPVI lágereiben (örmény vonatkozásokkal bővítve).
– Dr. Tóth Eszter Zsófia tudományos főmunkatárs, a budapesti Veritas Történetkutató Intézet: Magyar nők a Gulágon (örmény vonatkozásokkal)

– Dr. Bank Barbara történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tagja: Politikai rendőrség, katonapolitikai osztály együttműködése a szovjet állambiztonsággal.
– Dr. Hajagos Csaba történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és az MTA BTK Vidéktörténeti kutatócsoport kutatója: Leigázottság és a malenkij robot. A szovjet csapatok tevékenysége Kecskeméten.
– Dr. Zsebők Csaba történész, publicista: „Komáromi Attila és Zsebők Dániel Gulágrabok emléke” – személyes hangvételű előadás.
– Becker Norbert Gyula történész, református lelkipásztor: A Gulág vallási vonatkozása.
Az ő vezetésével gyújtjuk meg az emlékezet lángját: közös gyertyagyújtás és imádkozás az áldozatok emlékére.

Díszvendég a GULAG szervezethez tartozó munkatábort elszenvedett, ma 101. életévében járó vitéz Békei Koós Ottó nyugalmazott alezredes.