Fővárosi Örmény Önkormányzat

Dr. Zsebők Csaba történész, író

Egyik nagyapja erdélyi, a másik felvidéki születésű, a nagymamák somogyi és tolnai lányok voltak. Kalotaszegi felmenői között szerepel örmény származású dédanyja, Jerinkás Erzsébet.

Zsebők történészként végzett (KRE). Doktori címet (PhD) kelet-európai történelem szakterületen (ELTE) szerzett.

Sejtjeidben élnék című verseskötete a Püski Kiadónál jelent meg 2011-ben. Végtelenjeinken hajózunk című verseskötete ugyancsak a Püskinél látott napvilágot 2017-ben. Versei – többek között – a Palócföldben, a Napútban (Magyarország), a Muratájban (Szlovénia), az Irodalmi Szemlében (Szlovákia/Felvidék), az ÚjNautiluson (Románia/Erdély-Magyarország), a Nyugati Magyarságban (Kanada), a szlovéniai magyarok évkönyvében, az Impetumon, a Szózatban, a Nekünk Nyolcban, a Folyón, a Holdkatlanon (Magyarország), vajdasági-délvidéki lapok (Szerbia) irodalmi mellékletében, az Újjászületés antológiában (Szeged), bolgár-magyar antológiában (More, Burgasz), az Egyházasberzsenyi Berzsenyi Család honlapján (Svájc-Magyarország), valamint az Art’húr Irodalmi Kávéházban jelentek meg, 2005 és 2020 között.

Magyar Írók Egyesületének tagja. A 2019-ben alakult EtnoBazár zenekar igrice (egyik énekese és gitárosa). Megzenésített saját verseket, balkáni és magyar turbofolkot játszanak.

Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán 2015 óta docens, 2016-tól tanszékvezető, 2017-től a szenátus teljes jogú tagja, 2018-tól tudományos titkár, 2019-től főiskolai tanár. Hosszú évek óta a Károli Gáspár Református Egyetemen óraadóként működik.

Az MTA-BTA Bolgár-Magyar Történész Vegyes Bizottság (beválasztott) tagja 2014-től. A Nemzeti Emlékezet Bizottsága külsős kutatója 2015-től. Az Acta Wekerleensis tudományos időszaki kiadvány szerkesztőbizottsági tagja 2017-től. Egyik legutóbbi önálló tudományos munkájáról, a Tiszta szívvel 1956-ban – A „Kolhoz Kör”: a forradalom (egyik) szellemi előkészítője című kötetről (Oikosz Alapítvány, 2019) egy sor méltató recenzió született.

Olykor publicisztikát is ír. Újságíróként tizenöt évig munkálkodott, állandó szerző lehetett – többek között – a Reformnál és a Magyar Nemzetnél (Hétvégi Magazin). A Magyar Hírlapnál főmunkatársként is dolgozott. A leggyakrabban nemzetpolitikai, kulturális és belpolitikai témájú cikkekkel – riportokkal, interjúkkal is – jelentkezett. Újságíróként rendszeresen felbukkant tévéműsorokban (HírTV, ATV, Echo).

2006-ban Bolyai emlékplakettet, 2007-ben Bolyai emlékgyűrűt kapott, mert az erdélyi magyar felsőoktatás ügyét a nyilvánosság eszközeivel támogatta. A „Magyarok” sorozatban 2017-ben portréfilm készült róla.