Fővárosi Örmény Önkormányzat

Czetz János ajánló bibliográfia

CZETZ JÁNOS (1822-1904)

Összeállította: Siposné Prof. Dr. Kecskeméthy Klára ezredes, a Magyar Hadtudományi Társaság elnökhelyettese, egyetemi tanár, Ispánkiné Somlyai Katalin, a FÖO könyvtárosa és Asqui Jorge Kristóf, nemzetközi kapcsolatok elemző.

1. Czetz János írásai

Utazás Spanyolországban (Bev. és jegyz.: Kedves Gyula.) Budaörs, 2004. Budaörsi Örmény Kisebbségi Önkormányzat – Pro Artis Alapítvány, 101 p. /Magyar- Örmény Könyvtár 11./ (OSZK, OGYK)[1]

Emlékezéseim (Bev. és jegyz.: Kedves Gyula) . Budaörs 2001. /Magyar-Örmény Könyvtár 1./ http://mek.oszk.hu/08500/08509/

Un capitolo y citas de las memorias inéditas del procer Juan Czetz Buenos Aires, 1967. 8, p. (OSZK, FÖÖ)

Bem erdélyi hadjárata 1848-49-ben

Pest, 1868. Gyurian és Deutsch Mór, 1868. XII, 183 p.,

http://mek.oszk.hu/09600/09664/

Bem’s Feldzug in Siebenbürgen in den Jahren 1848 und 1849: mit einem Facsimile Bem’s / Hrsg. von Johann Czetz/ Hamburg : Hoffmann – Campe, 1850 .- IV, 388 p.,

(OSZK, Hadtörténeti Könyvtár)

Magyar Hadnyelvtan a császári királyi osztriai hadsereg tisztjei számára Pest, 1844. Trattner – Károlyi Ny., 114, 64 p.

(OSZK)

El por qué de las cosas … que, aunque aceptada de hecho, no se conoce sino imperfectamente / vert. del ingles y prep. como libro de lectura para escuelas por Juan Czetz Buenos Aires, 1872. La Union, 125 p.

(OSZK)

Levél a Szerkesztőhöz

in: Arménia,[2] 1892. 321-323 p.

Emléklapok az 1848-49-iki magyar függetlenség harcaiból 1 – 4 rész.

in: Armenia, 1892. 17-21. p., 48-50. p., 80-82. p. 103-105. p.

Czetz János tábornok levele Szongott Kristófhoz

in: Arménia, 1894. 39-40. p.

Levél Dél-Amerikából

in: Aménia, 1895, 182.p.

Czetz tábornoknak lapunk szerkesztőjéhez intézett legújabb levele

in: Arménia, 1898. 7.-8.p.

Czetz tábornok életrajza. Az Armenia számára írta önmaga 1897-ben Buenos Airesben. 1.közlemény: Gyermek és fiatalkorom; 2. közlemény : Tiszti pályám

in: Arménia, 1898, 161-163 p. és 193-196 p.

Czetz János magyar tábornoknak lapunk szerkesztőjéhez intézett legújabb levele

in: Arménia, 1903. 42-43 p.

2. Írások Czetz Jánosról

2.1 Önálló kiadványok

(Nem tartalmazza az 1848-49-es forradalmat és szabadságharcot ismertető, elemző vagy összefoglaló tanulmányokat és írásokat)

Kedves Gyula: Czetz János, a szabadságharc legifjabb tábornoka (Bp. Fővárosi Örmény Önkormányzat, 1996.) 43. p.

( OSZK, FSZEK )

Petri Edit : Czetz János (MH Oktatási és Kulturális Anyagellátó Központ) Bp. 1991. 64. p.

( OSZK, OGYK )

2.2 Kötetekben megjelent tanulmányok

Bona Gábor: Honvéd tábornok – Gidófalvi Czecz (Czetz) János:

In: Az 1848/49-es szabadságharc örmény hősei

Bp. 1995. Országos Örmény Önkormányzat (11-13 p.)

(FÖÖ)

Bona, Gabor: Janos Czetz of Gidofalva

In: Bona, Gabor: The Armenian heroes of the Hungarian war of indepence in 1848-49. (Bp. 1996.) Országos Örmény Önkormányzat

(FÖÖ)

Czetz tábornok – A lélek nem alszik ki…

In: Szabó László: Magyar múlt Dél-Amerikában (1519-1900) Bp. 1982. Európa K. (182 – 262 p.)

(FÖÖ)

Czetz János – 48-as tábornok (1842-1904)

In: Hovhannesian Eghia: A hazai örmények a nemzet szolgálatában, Gödöllő, 1940. (28-31 p.)

(OSZK, OGYK)

Czetz tábornok, Szamosújvár és az „Arménia” szerkesztője

In: Szongott Kristóf: Szamosújvár szab. kir. város monográfiája. 1700-1900. A városi teljes levéltár és más kútforrások felhasználásával. 2. köt.: Önálló részletek Szamosújvárt, 1901. Todorán Endre „Aurora” könyvnyomdája. (472- 484 p.)

(FÖÖ)

2.3. Cikkek

2.3.1 Az ARMENIA c. folyóiratban (A keresés könnyítése érdekében: időrendben)

Tőrös Tivadar: Czetz tábornok

Arménia, 1889. 161-167 p.

Kritsa Klára: Nyilt levél Czetz János magyar tábornok úrhoz

Arménia, 1892. 201. p.

Czetz tábornok regénye (Kisebb közlemények)

Arménia, 1895. 60. p.

Czetz tábornokról. ( Kisebb közlemények)

Arménia, 1896. 25-26 p.

Segítsük haza Czetz tábornokot!

Arménia, 1896, 227. p.

Balassa Frigyes: Czetz János tábornok

Arménia, 1898. 170-172 p.

Czetz János nyugdíjazása (Kisebb közlemények)

Arménia, 1899. 293-294 p.

Szongott Kristóf: Ki hívta haza Czetz tábornokot?

Arménia, 1903. 1-6. p.

Czetz János tábornok (Kisebb közlemények)

Arménia, 1903. 190-191 p.

Szongott Kristóf: Czetz János magyar honvédtábornok emlékezete

Arménia, 1904. 322-354 p.

Szongott Kristóf: Czetz János magyar honvédtábornok Arménia, 1905. 1-5 p.

3 DVD formátumban megtalálható a FÖÖ könyvtárában

2.3.2 Az EÖGYKE Füzetek[3] c. kiadványban (A keresés könnyítése érdekében: időrendben)

Magyar tábornok, argentin nemzeti hős – Koszorúzás Czetz János óbudai emléktáblájánál Budán, 2003. július 8-án. Dr. Holló József Ferenc vezérőrnagy, a hadtudomány kandidátusa, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum főigazgatója beszéde (részletek)

Eögyke Füzetek, 2003. 77-78. sz. 7-8. p

Budai Merza Pál: Egy irodalmár és térképész honvédtábornok. Az európai migráció 2.

Eögyke Füzetek, 2004. 89-90. sz.

Budai Merza Pál: Egy irodalmár és térképész honvédtábornok. Argentína, az új haza 3.

Eögyke Füzetek, 2004. 91. sz.

Valóban szabadok vagyunk? (Czetz János-centenárium)

Eögyke Füzetek, 2004. 92. sz. 2-12. p.

Czetz János tábornok életének és munkásságának áttekintése 1-4. rész. (Dr. Rádli Tibor ezredes 2004-ben Óbudán, Czetz János emléktáblája előtt elhangzott előadása)

Eögyke Füzetek, 2006. 109. sz. (5-7. p.), 110. sz. (10-12.p.), 111. sz. (4-7. p.), 112. sz. (2-4. p.)

(Megjelent a Bolyai Szemle 2004. XIII. évf. 3. számában, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Kar kiadványában)

Kelemenné Csíkszentgyörgyi-Ficzus Margit: A lélek nem alszik ki…

Eögyke Füzetek, 2010. 165.sz 4-6. p.

Az Országgyűlés elnöke Argentínában megkoszorúzta Czetz János síremlékét (Másodközlés: Háromszék, 2015. május 29.sz.)

Eögyke Füzetek, 2015. 218. sz. 14-15. p.

Siposné dr. Kecskeméthy Klára: Az aradi vértanúk és Czetz János honvédtábornok (Elhangzott a Fővárosi Örmény Önkormányzat által szervezett aradi vértanúkra emlékezés ünnepi rendezvényén 2016. október 6-án)

Eögyke Füzetek, 2016. 226. sz. (17-20.p.) és 2017. 227.sz (13-16. p.)

Czetz János emlékkonferencia

A Magyar Hadtudományi Társaság, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar és a Fővárosi Örmény Önkormányzat szervezésében 2017. május 26-án a Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus dísztermében Eögyke Füzetek, 2017. 230. sz. 2-3. p.

Issekutz Sarolta: Czetz János emlékének őrzése a magyarországi és erdélyi közösségben Eögyke Füzetek, 2017. 231. sz. 38-41.p.

Siposné Kecskeméthy Klára – Pagonyi Judit: Első ízben adták át a Czetz János-díjat

Eögyke Füzetek, 2017. 232. sz. 23-24.p.

Czetz János lovas szobor átadása az Argentin Nagykövetségen (2017. szept. 26)

Eögyke Füzetek, 2017. 232. sz. 29. p

2.3.3   Egyéb folyóiratokban megjelent cikkek (Szerzői v. cím szerinti betűrendben)

Anderle Ádám: A modern argentin hadsereg létrejöttének kérdéséhez: Czetz János

Hadtörténelmi Közlemények, 1970. 2. sz.. 225-233. p.

Bécs Lászlóné – Papp Irén Eugénia: A geodéta Czetz János

Geodézia és kartográfia, 1973. 2. sz. 120.p.

Csikány Tamás: Két ország katonatudósa: Czetz János

Új Honvédségi Szemle, 2005. 2. sz. 100-105. p.

Csikós Zsuzsanna: Czetz János, egy magyar tábornok Argentínában

Interpress Magazin, 1987. december, 41-43. p.

Czetz János 1848-49-iki tábornok (1822-1904)

Vasárnapi Újság, 1904. 41. sz. 701-702. p.

Czetz János kinevezésének fogalmazványa

http://mnl.gov.hu/mnl/ol/galeria/czetz_janos_kinevezesenek_fogalmazvanya

Czetz János (1822-1904) honvédtábornok, Argentína térképezője. In: Balázs Dénes: A

magyar utazók emlékhelyei a Kárpát-medencében

Földrajzi Múzeumi Tanulmányok, 1992.11.sz. 45-46. p. https://library.hungaricana.hu/hu/view/SZAK FOLD Fmt 11 1992/?pg=46&layout=s

Egy magyar tábornok Dél-Amerikában

Budapesti Hírlap, 1888. 165. sz. 7. p

Kedves Gyula: Czetz János, a legfiatalabb honvédtábornok – Argentína magyar hőse

Élet és Tudomány, 2004. 44. sz. 1386-1389. old.

Messik Miklós: Gidófalvától Buenos Airesig. Száz éve halt meg Czetz János.

Honismeret, 2004. 6. sz.10-14. p.

Nagy Miklós Mihály: Negyvennyolcas katonautazónk, a pampa felfedezője: Czetz János

A földrajz tanítása: módszertani folyóirat, 1998. 3-4. sz. 29-37.p.

Siposné Kecskeméthy Klára: Két életút, két hazában. 194 éve született Czetz János

Hadtudomány, 2016. 3-4. sz.

http://mhtt.eu/hadtudomany/2016/3-4/ht2016 131 144.pdf

Klára Siposné Kecskeméthy: Two lives in two countries. 195th anniversary of the birth of János Czetz, Vojenské reflexie, Ročník XII. 2017. Číslo 2., 68-80. p.

http://www.aos.sk/casopisy/reflexie/vojenske_reflexieXII_2.pdf

Theész János: Czetz János, Argentína térképezője

Földrajzi Múzeumi Tanulmányok, 1991. 10. sz. 62-63. p. https://library.hungaricana.hu/hu/view/SZAK_FOLD_Fmt_10_1991/?pg=0&layout=s

MOLDOVÁN Kristóf: A Nagyküküllő mellől a Paraná vidékére : Az örmény származású honvéd tábornok: Czetz János. In: Barátság: Magyarország népei kölcsönös megismerkedését szolgáló havi folyóirat 4. évfolyam, 5. szám (1997) p. 1873.

2.3.3. Adatbázisok

Arcanum Kézikönyvtár

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/

HUNGARICANA – Kögyűjteményi portál

https://hungaricana.hu/hu/

MAPIRE – Történelmi térképek online

https://mapire.eu/hu/

3. Dél-amerikai vonatkozása

ASQUI Jorge Kristóf: Függetlenség vagy halál! Geopolitikai kihívások a Paraguay folyó mentén (XVI. század – 1870). In: Hadtudományi Szemle 5. évfolyam, 1-2. szám (2012) pp. 87-96.

Internetes forrás:

http://uni-nke.hu/downloads/kutatas/folyoiratok/hadtudomanyi_szemle/szamok/2012/2012_1/2012_1_br_asqui_jorge_87_96.pdf

NAGY Miklós Mihály: Negyvennyolcas katonautazónk, a pampa felfedezője: Czetz János. In: A földrajz tanítása 6. évfolyam, 3-4. szám (1998) p. 29-37.

SZABÓ László (1982): Magyar múlt Dél-Amerikában (1519-1900). Budapest, Európa. (Czetzre vonatkozó részek!)

Torbágyi Péter (2004): Magyarok Latin-Amerikában. Budapest, A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága (Czetzre vonatkozó részek!)

TÓTH Endre: Úton-útfélen: Coronel Czetz. In: National Geographic Magyarország 2. évfolyam, 9. szám (2004) p. 30-36.

4. Emlékezete

Czetz János tábornok lovasszobra az Argentin Nagykövetség rezidenciáján (2017). http://fovarosiormeny.hu/blog/czetz-j%C3%A1nos-t%C3%A1bornok-lovasszobra-az-argentin-nagyk%C3%B6vets%C3%A9g-rezidenci%C3%A1j%C3%A1n

Erdélyi Örmény Gyökerek (Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület lapja)
2. évfolyam, 16. szám (1998. június)

Internetes forrás: http://epa.niif.hu/01400/01440/00016/

19. évfolyam, 218. szám (2015. július–augusztus) pp. 14-15.

Internetes forrás:

http://epa.uz.ua/01400/01440/00104/pdf/EPA01440_erdelyi_ormeny_gyokerek_2015_7-8_14-15.pdf

19. évfolyam, 230. szám (2017. július-augusztus) pp. 2-3.

Internetes forrás: http://epa.oszk.hu/01400/01440/00116/pdf/EPA01440_eogyke_2017_07-08_002-003.pdf

21. évfolyam, 231. szám (2017. szeptember-október

Internetes forrás: http://epa.oszk.hu/01400/01440/00117/pdf/EPA01440_eogyke_2017_09-10_038-041.pdf

[1] A leírást követő zárójelben a kiadvány egy vagy két fellelhetőségét jelöljük

OSZK = Országos Széchenyi Könyvtár; OGYK = Országgyűlési Könyvtár, FÖÖ = Fővárosi Örmény Önkormányzat (könyvtár); HM HIM = Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténeti Könyvtár

[2] Arménia. Magyar-Örmény havi szemle. 1-21 évfolyam. 1887-1907. Felelős szerkesztők és tulajdonos Szongott Kristóf. (Szamosújvártt, Todorán Endre „ Auróra” könyvnyomdája) – DVD. Kiadja az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület. Bp. 2011. /Erdélyi Örmény Múzeum 17./ -Megtalálható: FÖÖ – Könyvtár

[3] Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület időszakos Kiadványa

http://www.magyarormeny.hu/index.php?apps=page&p=4 vagy: a FÖÖ – könyvtár

5. Czetcz János az Armenia című folyóiratban