Az önkormányzat testülete 2014-2019

Esztergály Zsófia

Esztergály Zsófia

Elnök

Cselekvő közösség, jó hangulatú programok, fiatal tehetségek támogatása, korszerű értékteremtés, hagyományok őrzése és kultúránk népszerűsítése. Ezek az alapgondolatok vezetnek a Fővárosi Örmény Önkormányzat elnökeként.

A hazai örménység történelmi nemzetiség: az őshazából (a mai Törökország területe) vándorolva, nagyobb tömegben Moldván keresztül, Erdélyben telepedtek le a XVII. században. Ott éltek több száz éven át, városokat alapítottak és végül beilleszkedtek a magyar társadalomba. Jelentős részük végül átköltözött a mai Magyarország területére, főként Budapestre. Felmenőm is ezekben az időkben érkezett, majd beházasodott családomba. Örmény és nem örmény őseim között több közösségformáló személyiség is szerepel. Közöttük tudhatom többek között a szabadság hírnökének, Petőfi Sándornak anyai ágát, és Esztergály Mihály evangélikus főesperest. Az erdélyi örménység számtalan neves gondolkodót és világjáró kereskedőt adott a világnak. A letelepedést megelőző többszáz évi vándorlás alatt a gyökerek megmaradtak, de elődeink merítettek a vándorlás során érintett területek kultúrájából is; végül a magyar hatásokkal együtt egy sajátos önálló erdélyi örmény kultúra, identitás jött létre. Az örmények a székely-magyar, majd a magyar befogadó társadalom elvárásait és rendjét sajátították el, tartották tiszteletben és ez így van a mai napig. Közösségünk másik kisebb, de jellemző csoportját, azok az örmények alkotják, akik az I. világháború idején, az Örményországot ért tragikus támadás miatt menekültek el a Kaukázusból. A harmadik kisebb diaszpóraréteg az elmúlt 50 évben, főleg gazdasági tevékenységek miatt érkezett Magyarországra.

Célunk a három csoport tudásának, hagyományainak harmonizálása, az átjárhatóság megteremtése, és az újonnan érkezők beilleszkedésének támogatása.

Örmény közösségünk – mint minden nemzetiségi közösség hazánkban – fordulópont előtt áll. Szükségszerű a megújulás, a korszerű, új gondolatok megfogalmazása, különben okafogyottá válik a jelenlegi demokratikus rendszer.

Képviselőtársaimmal együtt készen állunk arra, hogy fenntartható változásokat indítsunk el a hazai örménység életében. A hagyományokra építve, elődeink munkáját szem előtt tartva, és a fiatalokat megszólítva dinamikus, összetartó közösséget hozzunk létre.

Heim Pál

Heim Pál

Elnökhelyettes

2001-ben Gudenus János barátom mutatott be Dr. Issekutz Saroltának, aki azidőtájt a Fővárosi Örmény Önkormányzat elnöke volt. Kapcsolatom az erdélyi örménységgel ekkor pecsételődött meg. Örmény gyökereim a családom Mály ágából eredeztethetőek, Heim nagyapám édesanyja Mály Ilona volt, aki Eleméren született a Kiss Ernő birtokon. Édesapja, László, mint gazdatiszt dolgozott az uradalomban. Dédanyám itt ismerkedett meg Heim Ferenccel, aki akkortájt Nákó gróf tiszttartója volt Arad megyében. Házasságukkal keveredett családom Heim ágába az örmény vonal. Örmény identitásom innen eredeztethető.

2002-ben számítástechnikai eszközöket vittünk Erdélybe, ottani civil szervezeteknek. Ezen az úton találkoztam személyesen is az erdélyiörmény közösség tagjaival. Ezek után természetes volt, hogy képviselői posztot vállaltam az EÖGYKE csapatában. Eközben mind a mai napig a Fővárosi Örmény Önkormányzatban és a Zuglói Örmény Önkormányzatban elnökhelyettesként dolgozom. Ezekkel párhuzamosan az Orlay lelkészségben gondnoksági tag vagyok, dr. Erdő Péter bíboros érsek megbízásából.

Korábban számítástechnikával, jelenleg családfakutatással foglalkozom. A hazai örmény kérdés tevékenységeim sorában elsőbbséget élvez.

Szűcs Enikő

Szűcs Enikő

Képviselő

1940-ben születtem Kolozsváron. Anyai nagyanyám Perint Katalin szamosújvári örmény, apai nagyanyám Gál Irén csíkszeredai székely volt. Mindkét nagyapám magyar származású, Derecskei Mihály Kolozsváron csizmadia mester, Szűcs Elemér erdőmérnök pedig a vésztői református lelkész fia volt. Édesapám Kolozsváron szerzett jogi diplomát. 1944-ben jöttünk el Erdélyből, azóta élek Magyarországon.

A Közgazdasági Egyetemen végeztem, 1993 óta nyugdíjas vagyok.

Az EÖGYKE-vel a 2000 évek elején kerültem kapcsolatba, 2010-ben jelöltek a választásokon, így 2010 és 2014 között a Budavári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat és a Fővárosi Örmény Önkormányzat képviselője lettem.

A 2014-es választásokon ismét jelöltek, így a jelen ciklusban is képviselő vagyok mindkét önkormányzatnál.

Kirkósa Péter

Kirkósa Péter

Képviselő

Kolozsvári székely-örmény családban születtem: felmenőim már a 18. században jelen voltak Erdélyben, Bonchidán és Szamosújváron. Családunkban fontos volt az örmény gyökerek ápolása, ezért saját gyermekeinket is ezen szempontok alapján neveltük. Az örmények általában kereskedői vagy művészeti pályát választottak: a mi az utóbbi mellett döntöttünk: öttagú családunk minden tagja zenél, három gyermekünk vonós-, feleségem és én ütőshangszeren játszunk. A zene életünk meghatározó eleme, általa szeretnénk az örmény kultúra messzire ható értékeit a jelen és a jövő nemzedékeinek átadni.