Fővárosi Örmény Önkormányzat

A Balti-tengertől a Fekete-tengerig: örmények a kulturális, gazdasági és politikai folyamatokban címmel tartottak nemzetközi tudományos konferenciát Jerevánban

Kali Kinga író, antropológus, a „Kulturális stratégiák a magyar-örményeknél: armenizmus és neoarmenizmus” című dolgozata angol változatával kapott szakmai meghívást a rendezvényre, s mely meghívásnak a Fővárosi Örmény Önkormányzat, II. Kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat, a XIV. Kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat és a XV. Kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat jóvoltából tehetett eleget, illetve az ő anyagi támogatásuk révén jutott el a számára fontos armenológiai tanácskozásra.

Az armenológiai konferencia a régió rangos szaktanácskozásaként négy szekcióból állott, a konferencia munkanapjain végigvonultatva: Örmények Közép-, Dél- és Délkelet-Európában; Örmény közösségek Fehéroroszországban, Lengyelországban és Ukrajnában: történelem és modernizmus; Örmény-orosz kapcsolatok történelmi távlatból a mai időkig; Örmény kultúra, művészet, építészet, térképészet a Fekete-tengertől a Balti-tengerig húzódó régióban.

A nemzetközi tudományos fórumon Ausztria, Argentína, Belarusz, Bulgária, Franciaország, Lengyelország, Litvánia, Magyarország, Moldova, Németország, Oroszország, Örményország, Románia, Szerbia, Ukrajna kiemelkedő armenológusai vettek részt, köztük történészek, antropológusok, politikatörténészek, vallástudósok, építészek, művészettörténészek, filológusok, kartográfusok. A konferencia hivatalos nyelvei az örmény, orosz és angol nyelvek voltak.

Az armenológiai konferencia az Örmény Köztársaság Nemzeti Tudományos Akadémiájának Történeti Intézete és az ANIV Örmény Tanulmányok Alapítványa főszervezésében, a Belarusz Köztársaság Nemzeti Tudományos Akadémiájának Történeti Intézetével, a Lengyel Tudomány Akadémiával, a Jereváni Állami Egyetemmel, a Művészettudományok Állami Intézetével, az Oroszországi Föderáció Kulturális Minisztériumával, a Moszkvai Lomonoszov Állami Egyetem Történeti Intézetével, valamint a Belarusz Állami Egyetem Történeti Intézetével karöltve valósult meg.

Kali Kinga az első szekció előadójaként prezentálta angol nyelven a „Cultural Strategies of Hungarian-Armenians: Armenism and Neo-Armenism” című dolgozatát – melyben a magyar-örmények kulturális stratégiáit járja körül, pontosabban azokat a törekvéseket, amelyek által a diaszpóra-csoport az örmény identitását igyekszik fenntartani a jelenben; a kulturális stratégiáknak, örményidentitás-mentő mozgalmaknak a létrejöttét, illetve működésük szükségességét szintén kirajzolja benne. Dolgozata középpontjában a magyarországi örmény diaszpóra első rétegének recens identitás-megőrzésre irányuló kulturális stratégiái állnak – az a kulturális irányzat, amely napjaink vissza-armenizálódási folyamatának fő mozgatórugója, és amelyet a szerző neoarmenizmusnak nevez, a 19-20. század fordulóján kibontakozó, örményidentitás-mentő armenizmus mozgalmára való visszautalásként, illetve ezzel a mozgalommal való nagy hasonlóságai miatt.

A tudományos együttlét rendkívül sűrű és rendkívül tanulságos volt – Kali Kinga nagyszerű lehetőségnek tartotta, hogy részt vehetett benne. A szakmai tanácskozásokat kisebb kirándulások is követték, amelyeken nem csupán feltöltődhettek a résztvevők, hanem értékes, továbbgyümölcsöző szakmai kapcsolatokat szilárdíthattak meg.